„საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის“ 2018 წლიდან საგზაო უსაფრთხოების გლობალური ალიანსის წევრია

საგზაო უსაფრთხოების გლობალური ალიანსის შესახებ - ორგანიზაცია წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანებას, რომლებიც ახორციელებენ სხვადასხვა პროგრამებს და ლობირებენ საგზაო უსაფრთხოების საკითხებს მსოფლიოს გარშემო.

გაერთიანების წევრი ორგანიზაციები ანხორციელებენ როგორც საგანმანათლებლო, ასევე ადვოკატირების პროგრამებს. მათი საქმიანობის მთავარი მიზანია საგზაო მოძრაობის ყველა მონაწილის უსაფრთხოების დაცვა და ცნობიერების ამაღლება.

ალიანსი დაარსდა 2012 წელს. ამჟამად წარმოადგენს მსოფლიოს 90-ზე მეტ ქვეყანაში არსებულ 170-ზე მეტ არასამთავრობო ორგანიზაციის გაერთიანებას, რომლებიც მუშაობენ საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე

დონორები