გაეროს საგზაო უსაფრთხოების გლობალური თარიღები

„საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის“ და გაერო-ს მუდმივი წარმომადგენლობა საქართველოში  პატრნიორობის ფარგლებში მე-5 წელია აღინიშნება  საგზაო უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი გლობალური თარიღები: გაეროს საგზაო უსაფრთხოების კვირეული და ავტოსაგზაო შემთხვევებში დაღუპულთა საერთაშორისო დღე.

გაეროს მიზანია საგზაო უსაფრთხოების მოქმედების დეკადის 2011-2020 ფარგლებში გლობალურად განახევრდეს საგზაო შემთხვევებში დაღუპულთა რაოდენობა და ამ მიზნით მოუწოდებს ყველა ქვეყანას გაატარონ პრევენციული ზომები და შეამცირონ სიკვდილიანობა თავიანთ გზებზე.

ღონისძიებების მიზანია საგზაო უსაფრთოების შესახებ ცნობიერების ამაღლება ხელისუფლებისთვის/ საზოგადოებისთვის და ხელისუფლების მიერ ამ საკითხის პრიორიტეტად აღიარება ეროვნულ დონეზე, რათა მეტი ყურადღება იქნას მიმართული საგზაო შემთხვეევბის შემცირებისკენ და მისგან გამოწვეული სიკვდილიანობის/დაშავებულობის შემცირებისკენ.
 


 

დონორები