ქვეითთა უფლებების ადვოკატირება - "ტროტუარი ქვეითისაა"

პროექტის "ქვეითების უსაფრთოების ადვოკატირება საქართველოში"მიზანია ადვოკატირების კამპანიის ჩატარება ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და საგანმანათლებლო ღონისძიებების გატარება საგზაო მოძრაობის მონაწილეთათვის.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კვლევა:ქვეითებისა და მძღოლების ქცევისა და დამოკიდებულების შესწავლა საგზაო მოძრაობასთან დაკავშირებით, საგზაო უსაფრთოების საკითხში ჩართულ პირთა კონფერენცია და კვლევის შედეგების გაცნობა.

პროექტის მიზანია კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით არსებული მდგომარეობის მოწესრიგება, რათა ხელი შევუწყოთ საგზაო შემთხვევების შემცირებას საქართველოში.

პროექტი განხორციელდა ევროკავშირის მხარდაჭერით. 


დონორები